Kiosk Våxtorp


Välkommen till
Tajes Kiosk i Våxtorp!

Den lilla men välkända kiosken vid rondellen i Våxtorp.

Förutom kiosk har vi även catering, bageri och butik! Vi är även spelombud.
Tajes kiosk AB • Telefon 0430-30250 • Bygatan 3, 312 75 Våxtorp

Hemsida av Webbolo